Την πράσινη σημαία ψηλά κράτησαν και πάλι οι Masters του Παναθηναϊκού στο Χαλάνδρι στον κολυμβητικό αγώνα WLS

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Table

Description automatically generated with medium confidence

100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Graphical user interface, application

Description automatically generated

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Graphical user interface, application

Description automatically generated

400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ

50 ΥΠΤΙΟ

100 ΥΠΤΙΟ

50 ΠΡΟΣΘΙΟ

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

Graphical user interface, application

Description automatically generated

100 ΠΡΟΣΘΙΟ

Graphical user interface

Description automatically generated

50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

100 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

Graphical user interface, application

Description automatically generated

200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ