Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι 3.011, ενώ ο συνολικός αριθμός μελών που είναι εγγεγραμμένα και δυνητικά θα είχαν δικαίωμα ψήφου είναι 17.872.

Όσοι/ες επιθυμούν να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή την ιστορική απόφαση σχετικά με τη Διπλή Ανάπλαση, θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες μέχρι και τις 18 Μαρτίου. Μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά με το τμήμα μελών στο email [email protected]. ή στο  τηλέφωνο 2114117600.

Επισημαίνουμε ότι η κατάσταση των μελών με δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με το καταστατικό μας και τον αθλητικό νόμο, δέκα πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση δηλαδή, μέχρι και τις 18 Μαρτίου 2022 (βάσει όσων αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 του καταστατικού του Συλλόγου).

Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την ιστορική Γενική Συνέλευση είναι πολύ σημαντικό τα μέλη μας που θα λάβουν την απόφαση ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα και οποιοδήποτε αποτέλεσμα να είναι αντιπροσωπευτικό του μεγέθους του μεγαλύτερου Συλλόγου της χώρας, του Παναθηναϊκού μας.