Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού Α.Ο. στη θύρα 10 του Γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

2. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού του έτους 2020 – 2021

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Απαλλαγή της Διοίκησης από πάσα ευθύνη

5. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021-2022

6. Τροποποίηση Καταστατικού

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο κ. Δημήτρης Βρανόπουλος. Εν συνεχεία, έγινε ο αγωνιστικός απολογισμός της σεζόν 2020-21 από τον Γενικό Αρχηγό του Συλλόγου, κ. Σωτήρη Νίκα.

Κατόπιν, εγκρίθηκε η απαλλαγή της διοίκησης από πάσα οικονομική ευθύνη, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021-22 καθώς και η τροποποίηση του Καταστατικού.