1μ. Παναγιώτης Καπνόπουλος 155,85  31/3/18 1μ. Αλεξάνδρα Ζούκα  122.95  15/12/18 1μ. τραμπολίνο Κωνσταντινίδης Βασίλης 163.40 28/1/19 1μ. τραμπολίνο  Σαχίνη Άννα – Μαρία 165.95 3μ. Βασίλης Κωνσταντινίδης  189,15 31/3/18 3μ. Αλεξάνδρα Ζούκα 190,95 21/1/17 3μ τραμπολίνο  Ζούκα Μπαντούρη Αλεξάνδρα  141.95 Πλατφόρμα Αγόρια Παναγιώτης Καπνόπουλος 150,45  15/12/18 Πλατφόρμα Κορίτσια Άννα Μαρία Σαχίνη 142,85  17/4/16 5μ σταθερός βατήρας […]

1μ. Παναγιώτης Καπνόπουλος 155,85  31/3/18

1μ. Αλεξάνδρα Ζούκα  122.95  15/12/18

1μ. τραμπολίνο Κωνσταντινίδης Βασίλης 163.40 28/1/19

1μ. τραμπολίνο  Σαχίνη Άννα – Μαρία 165.95

3μ. Βασίλης Κωνσταντινίδης  189,15 31/3/18

3μ. Αλεξάνδρα Ζούκα 190,95 21/1/17

3μ τραμπολίνο  Ζούκα Μπαντούρη Αλεξάνδρα  141.95

Πλατφόρμα Αγόρια Παναγιώτης Καπνόπουλος 150,45  15/12/18

Πλατφόρμα Κορίτσια Άννα Μαρία Σαχίνη 142,85  17/4/16

5μ σταθερός βατήρας Κωνσταντινίδης Βασίλης 187.60

5μ. σταθερός βατήρας Σαχίνη Άννα – Μαρία 134.30