Μαζικά συνεχίστηκαν οι εγγραφές και οι ανανεώσεις μελών στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο ακόμα και τις μέρες του 15αύγουστου.

Αναλυτικότερα την Πέμπτη 13 Αυγούστου έγιναν 23 εγγραφές και 17 ανανεώσεις, την Παρασκευή 14 Αυγούστου έγιναν 17 εγγραφές και 5 ανανεώσεις, το Σάββατο 15 Αυγούστου έγιναν 2 εγγραφές και 1 ανανέωση, την Κυριακή 16 Αυγούστου έγιναν 4 εγγραφές και 8 ανανεώσεις.

Συνολικά από 1η Ιουλίου έχουν γίνει 1.934 νέες εγγραφές και 2.514ανανεώσεις  και ο αριθμός των μελών που έχουν γραφτεί στα μητρώα του Συλλόγου φτάνει τα 4.438 μέλη.