Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης, μετά και τον χαρακτηρισμό της νόσου Covid-19 ως πανδημία από τον Π.Ο.Υ., αναστέλλει επ ‘ αόριστον τη λειτουργία των ακαδημιών του.