Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18-06-23, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης

2. Αγωνιστικός Απολογισμός

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2022-2023

5. Έγκριση Προϋπολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2023-2024

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, στις 19-06-23,ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης.

Κατά την ημερομηνία αυτή, η Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα παραστούν.

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.