Σήμερα το απόγευμα έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού Α.Ο. στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης  τα οποία και εγκρίθηκαν ήταν τα εξής:

  1. Εκλογή Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης
  2. Αγωνιστικός Απολογισμός
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2022-2023
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2023-2024

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση είχαν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.