Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει προς τα μέλη του για γενική τακτική Συνέλευση εντός του Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα «

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Ομίλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18-09-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στη θύρα 7α (Κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος) του Γηπέδου Απόστολος Νικολαΐδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εκλογή Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης

2.Έγκριση Προϋπολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2022-2023

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, στις 19-09-2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Κατά την ημερομηνία αυτή, η Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα παραστούν.

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους».