Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει τα μέλη που θα ψηφίσουν με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου.

Επειδή έχει παρατηρηθεί έλλειψη στους φακέλους διαστάσεων 16,5cm x 11,5cm, ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου ότι παραπλήσια μεγέθη φακέλων που θα περιέχουν το ψηφοδέλτιο, θα γίνονται αποδεκτά.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι:

Η επιστολική ψήφος πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή courier στο γραφείο του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη Λάρδα στη Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 215, Αθήνα ΤΚ 11523, email: [email protected]

Η επιστολική ψήφος να βρίσκεται εντός κλειστού φακέλου διαστάσεων 16,5cm x 11,5cm ή παραπλήσιων μεγεθών προκειμένου η ψήφος να είναι έγκυρη, έως το αργότερο 27/3 που μπορεί να αποδεικνύεται και με την σφραγίδα του ταχυδρομείου σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής επιστολής.

Ο φάκελος αυτός με το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός μεγαλύτερου φακέλου (οιωνδήποτε διαστάσεων), όπου θα πρέπει να αναγράφεται (στον μεγάλο φάκελο) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του μέλους.

Εντός του μεγάλου φακέλου εκτός του φακέλου με το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να έχει:

α) αντίγραφο της ταυτοποίησης του μέλους που ψηφίζει (αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική/αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, βιβλιάριο υγείας) και β) ΑΜΚΑ προκειμένου να ελεγχθεί αν είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου. Το AMKA δεν είναι απαραίτητο για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Προσοχή, η διάσταση του ψηφοδελτίου για τη διπλή ανάπλαση να είναι σε μέγεθος Α4.

Κατεβάστε το ψηφοδέλτιο ΕΔΩ